• Project Management Deep Dive

  Project Management Deep Dive

Project Management Deep Dive

Корпоративний курс Project Management Deep Dive — це 5-денний поглиблений курc для проектних менеджерів.

Цей курс – це один з кращих способів і для систематизації знань з проектного менеджменту.  Підходить для компаній, у яких вже склалася власна культура ведення проектів і необхідно привести її у відповідність з класичними методологіями і світовими практиками.

Ця підготовка вимагає серйозного досвіду в управлінні проектами, фундаментальних знань і розуміння основних інструментів проектного менеджменту – тому курс призначений для фахівців з досвідом роботи та розроблений з великою кількістю практичних занять і розбором кейсів.

Наші тренери – експерти-практики, тому знання, які отримують слухачі, можна застосовувати на практиці буквально відразу після занять.

Кожен модуль розроблений з урахуванням як Waterfall, так і Agile підходів, щоб ви могли управляти будь-яким продуктом і / або проектом. Також в курс включені найкращі інструменти для фасилітації та організації роботи команд у віддаленому режимі.

Програма побудована на базі PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Scrum Guide 2020 року, кращих світових практиках, досвіді PMO провідних світових компаній, а також практичному досвіді та знаннях тренерів.

Програма створювалася на реальних кейсах і завданнях, тому курс динамічний і легкий в засвоєнні, а не просто нудна начитка теорії. Кожне заняття це лише 30% теорії та цілих 70% практики.

У результаті курсу учасники:

 • навчаться застосовувати кращі практики й інструменти управління проектами;
 • зможуть упорядкувати хаос будь-якого ступеня занедбаності на своїх проектах;
 • навчаться будувати ефективні процеси, що справді працюють;
 • почнуть використовувати єдину мову проектного менеджменту, зрозумілу у всьому світі;
 • пройдуть необхідний етап підготовки до здачі CAPM®, PMP®, PMI-ACP® іспитів.

Рекомендуємо курс Project Management Deep Dive для:

 • менеджменту всіх рівнів;
 • Agile Transformation Agents and Leaders;
 • Project Managers, Program Managers, Scrum Masters, Tech / Team Leads, у яких є практичний досвід роботи, але необхідна систематизація та упорядкування знань;
 • фахівців усіх рівнів, у яких стоїть завдання розвивати процеси в компанії;
 • усіх, хто хоче підготуватися до здачі CAPM®, PMP®, PMI-ACP® іспитів.

Приклад програми курсу

(може бути адаптована під потреби замовника)

 1. Фундаментальні поняття управління проектами (Foundational Elements):
 • основні терміни та поняття проектного менеджменту;
 • тренди проектного менеджменту;
 • PMBOK і його ключові компоненти;
 • сучасні стандарти, методології в управлінні проектами;
 • проектний трикутник Waterfall / Agile;
 • процеси в управлінні проектами, процеси управління продуктом, карти процесів Waterfall / Agile;
 • трирівнева модель управління проектами, які методології Waterfall / Agile використовуються на якому рівні;
 • вплив внутрішнього й зовнішнього середовища організації на проектну діяльність;
 • типи організаційних структур з функціями проектного менеджменту Waterfall / Agile;
 • фази проекту, життєвий цикл проекту / продукту;
 • чинники впливу на проект;
 • проектна документація;
 • Tailoring. Вибір методології: Waterfall, Agile, Hybrid;
 • офіс управління проектами (РМО);
 • PMIS – програмні продукти для управління проектами.
 1. Управління змістом проекту (Scope Management):
 • процеси Scope Management: входи, виходи, інструменти;
 • збір вимог до проекту, Scope of works (SOW);
 • методи пріоритизації вимог;
 • візуалізація вимог для команди, менеджменту;
 • управління стабільністю вимог;
 • Requirements management plan, Requirements list, Backlog;
 • метрики продукту, аналіз цінності;
 • requirements Traceability Matrix;
 • Project Scope Statement (PSS);
 • критерії приймання проекту / продукту;
 • Work Breakdown Structure – інструмент декомпозиції проекту / продукту;
 • валідація й контроль змісту проекту.
 1. Управління розкладом проекту (Schedule Management):
 • процеси Schedule Management: входи, виходи, інструменти;
 • методи розробки розкладу (Rolling wave, Decomposition, On-demand);
 • визначення зв’язків і залежностей, рівня зв’язності завдань / пакетів;
 • як врахувати Enterprise Environment Factors (EEF), Organizational Process Assets (OPA) під час планування розкладу;
 • моделі розкладу;
 • кордони прийняття рішень (Control thresholds);
 • правила вимірювання продуктивності – SV, SPI, % of completion;
 • візуалізації розкладу;
 • Precedence Diagramming Method, типи залежностей у проекті;
 • Gantt chart, Milestone list, leads & lags;
 • Project Schedule Network Diagram;
 • методи оцінки тривалості операцій: аналогова, параметрична, триточкова, знизу-вгору, аналіз резервів, аналіз альтернатив;
 • планування проекту: аналіз мережевої діаграми, метод критичного шляху, компресія графіку, аналіз даних «що, якщо», Monte Carlo аналіз, оптимізація ресурсів, випередження й запізнення, планування релізу;
 • метрики та контроль розкладу.
 1. Управління вартістю проекту (Cost Management):
 • процеси Cost Management: входи, виходи, інструменти;
 • управління інвестиціями – Payback Period, ROI, IRR, PV, NPV, Cash flow, CAPEX, OPEX;
 • типи вартості;
 • методи оцінки вартості операції: аналогова, параметрична, триточкова, знизу-вгору, аналіз резервів, аналіз альтернатив, вартість якості. Cost of delay, точність оцінки: Rough Order of Magnitude, Order Of Magnitude, Budget, Definitive;
 • планування та управління бюджетом проекту, Cost Baseline, EVM (Earned value management), estimate at completion (EAC) forecasts;
 • метрики вартості – Actual Cost (AC), EV (Earned Value), PV (Planned Value), CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index), CV (Cost Variance), SV (Schedule Variance);
 • техніки аналізу бюджету проекту: Earned value analysis (EVA), Variance analysis, Trend analysis, Reserve analysis;
 • прогноз бюджету проекту: EAC (Estimate At Completion), ETC (Estimate to Complete), TCPI (To-complete Performance Index).
 1. Управління якістю проекту (Quality Management):
 • процеси Quality Management: входи, виходи, інструменти, взаємозв’язки;
 • термінологія й концепції управління якістю;
 • стратегії і практики управління якістю в Waterfall / Agile проектах;
 • метрики якості, Standard Deviation, Normal Distribution, 6 Sigma, Work Performance Information (WPI), Customer satisfaction;
 • планування якості: Benchmarking, Cost / benefit analysis, Cost of quality (prevention costs, appraisal costs, failure costs), Multi-criteria analysis;
 • управління якістю: Root cause analysis (RCA), аналіз процесів, аудит якості, Design for X (DIX), інші методи ідентифікації проблем, що призводять до зниження якості;
 • PDCA цикл Деммінга;
 • візуалізація причин зниження якості: Ishikawa, Fishbone diagram, Affinity diagram, Pareto diagram, Flowcharts, Mind mapping, Root cause tree, SIPOC Model, Scatter diagram;
 • контроль якості: Check lists, Check sheets control limits, Questionnaires and surveys, Statistical sampling, інспекції / аудити, ретроспективи.
 1. Управління ресурсами проекту (Resource Management):
 • процеси Resource Management: входи, виходи;
 • ключові концепції і тренди в управлінні ресурсами;
 • організаційні структури підприємств, Organizational Breakdown Structure (OBS), Resource Breakdown Structure (RBS);
 • інструменти управління ресурсами: Resource management plan, Assignment (RACI) Matrix, Team charter;
 • ролі учасників команди проекту та їхні рівні повноважень;
 • теорії управління ресурсами: Maslow hierarchy of needs, Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory, McGregor’s X / Y Theory, Expectancy theory;
 • інструменти оцінки потреби в ресурсах, базис оцінки;
 • підбір ресурсів проекту: Multi-criteria decision analysis, Interpersonal and team skills analysis, Virtual team forming;
 • розвиток команди: модель Такман, командні ролі;
 • показники продуктивності команди;
 • інструменти управління конфліктами і розв’язання проблем у командах;
 • канали комунікацій у командах.
 1. Управління комунікаціями проекту (Communications Management):
 • процеси Communications Management: входи, виходи;
 • основні концепції, форми комунікацій у проекті;
 • правила письмових комунікацій;
 • правила усних комунікацій, необхідні навички ефективних комунікацій;
 • інструменти комунікацій: активне слухання, презентація, фасилітація, переговори;
 • Communication Management Plan;
 • правила ефективних зустрічей;
 • крос-культурні комунікації.
 1. Управління ризиками (Risk Management):
 • процеси Risk Management: входи, виходи;
 • термінологія ризик менеджменту, основні концепції;
 • планування управління ризиками: Risk Breakdown Structure, Probability and impact matrix, Risk register, Stakeholder risk appetite;
 • ідентифікація ризиків: чинники впливу, інструменти виявлення ризиків: SWOT аналіз, інтерв’ю, метод Делфі, Сhecklists, Root cause analysis, Assumption and constraint analysis, Prompt lists;
 • якісний і кількісний аналіз проектних ризиків: додаткові параметри опису ризиків, Risk probability and impact assessment, Risk Data Quality Assessment, Hierarchical charts, Simulation, Sensitivity analysis;
 • планування / імплементація відповідей на ризики: стратегії відповідей на ризики, аналіз альтернатив, Decision tree analysis, Діаграма Ішикава;
 • моніторинг і візуалізація ризиків: Risk Breakdown Structure, Reserve analysis.
 1. Управління контрактами й постачальниками (Procurement Management):
 • процеси Procurement Management: входи, виходи;
 • підготовка тендерної документації: Procurement statement of work (SOW), Terms of reference (TOR), Request for quotation (RFQ), Request for information (RFI);
 • типи контрактів, умови використання, переваги й недоліки, ризики: Firm fixed price (FFP), Fixed price incentive fee (FPIF), Fixed price with economic price adjustments (FPEPA), Cost plus fixed fee (CPFF), Cost plus incentive fee ( CPIF), Cost plus award fee (CPAF), Time and material contracts (T & M);
 • підходи до аналізу і вибору постачальників: Least cost, Qualifications only, Quality-based / highest technical proposal score, Quality and cost-based, Sole source, Fixed budget;
 • техніки та інструменти роботи з постачальниками, контролю виконання умов, стратегії ведення переговорів.
 1. Управління зацікавленими особами (Stakeholders Management):
 • процеси Stakeholders Management: входи, виходи;
 • ідентифікація зацікавлених осіб: ролі, інтереси, рівень знань, очікування й рівень впливу;
 • аналіз даних: Power / interest grid, power / influence grid, or impact / influence grid, Stakeholder cube, Salience model;
 • управління зацікавленими особами: Mind mapping, Stakeholder engagement assessment matrix, управління рівнем залученості стейкхолдерів;
 • візуалізація результатів проекту для стейкхолдерів, правила ефективної презентації;
 • моніторинг залучення / задоволеності зацікавлених осіб проекту.
 1. Особливості управління Agile проектами:
 • цінності та принципи Agile;
 • ітераційно-інкрементальні методології, їхні особливості, ролі, артефакти, церемонії;
 • життєвий цикл розробки продукту PDLC;
 • процеси Agile: входи, виходи;
 • Project Vision;
 • Product Vision, Elevator Pitch, User Persona;
 • Team Charter / Manifesto;
 • інструменти збору вимог до продукту, Minimum viable product (MVP), Backlog;
 • Product Road Map, планування в Agile проектах;
 • техніки пріоритизації вимог до продукту: MoSCoW, Kano analysis, Top-tasks analysis, Cost of delay, Dot voting;
 • опис продукту в Story Mapping;
 • Agile метрики: Velocity, Burndown chart, Cumulative Flow Diagram (CFD), S-curve, Wait time, Kanban board, WSJF (Weighted Shortest Job First);
 • інструменти планування релізу / спринту;
 • підготовка User Stories. Метод INVEST. Оцінка User Stories, Story Points;
 • оцінка вартості / тривалості завдань, визначення залежностей;
 • особливості Change Management в Agile;
 • Agile контракти: Capped Time and Materials, Target Cost, Incremental Delivery;
 • щоденний Standup, Retrospective, Demo – цілі, правила проведення. Інструменти фасилітації та оцінки команди.
Контактна форма
Залиште свою контактну інформацію та запит - ми зконтактуємо з Вами найближчим часом.

  Дізнайтеся що нового!
  Рекомендуємо не пропускати наш щомісячний дайджест )