• Project Management Concentrate

  Project Management Concentrate

Project Management Concentrate

Корпоративний курс Project Management Concentrate – це базовий 2х денний курс з основ управління проектами. Добре підходить для компаній, яким потрібно навести порядок в проектах і “підтягти” проектних менеджерів до загального єдиного рівня розуміння та якості роботи.

У цьому курсі ми впорядкуємо наявні знання і створимо якісний фундамент, на базі якого спеціалісти зможуть швидко вирости професійно. Основне завдання програми – провести учасників через практичні навички управління проектами й дати оптимальний набір інструментів для руху вперед, ефективного управління командою й реалізації успішних проектів. Усі наступні знання можна буде легко надбудовувати над отриманою базою.

Курс на 30% складається з теорії та на 70% з практичних занять. Основний наголос зроблено на ключові інструменти в управлінні проектами, велику кількість практичних кейсів і розбір реальних проектів слухачів. Кожен блок опрацьовується з боку, як класичних підходів, так і Agile. Протягом 2-х днів ми пройдемо через усі фази управління проектами, опрацюємо базові практики й інструменти, навчимося говорити на одній мові проектного менеджменту та навчимося успішно вирішувати типові проблеми на проектах.

У процесі навчання ми поділимося великою кількістю внутрішніх документів і шаблонів для успішного ведення проекту. А самі знання подаються в легкому для запам’ятовування й максимально прикладному вигляді, тому почати застосовувати їх у своїй роботі ви зможете одразу ж.

У результаті тренінгу учасники:

 • розберуться з усіма аспектами професії Project Manager;
 • навчаться застосовувати базові практики та інструменти управління проектами;
 • дізнаються, як вести проекти будь-якого ступеня складності;
 • навчаться будувати ефективні і працюючі процеси;
 • почнуть використовувати єдину мову проектного менеджменту, зрозумілу у всьому світі.

Рекомендуємо тренінг для:

 • менеджерів проектів з досвідом роботи 1-2 роки або менше, які прагнуть до професійного зростання;
 • тих, хто хоче освоїти нову професію і стати менеджером проектів;
 • фахівців з будь-якої сфери, яким доводиться чимось “управляти”;

Фахівцям з досвідом роботи 2+ роки, також може бути цікавий тренінг Project Management (PMI Edition).

Програма тренінгу

1. Фундаментальні поняття

 • основні терміни й поняття проектного менеджменту;
 • тренди проектного менеджменту;
 • роль і завдання проектного менеджера;
 • проектний трикутник;
 • процеси в управлінні проектами;
 • трирівнева модель управління проектами;
 • фази проекту, життєвий цикл проекту / продукту;
 • проектна документація.

2. Ініціація проекту

 • коли починається проект, шлях: ідея / продукт / проект;
 • валідація ідеї через Business Model Canvas;
 • Product Vision;
 • Business Case;
 • вибір методології управління проектом;
 • типи контрактів;
 • бюджет проекту.

3. Планування

 • Project Charter, Team Charter;
 • Product Roadmap;
 • збір вимог до проекту, Scope of works (SOW);
 • Work Breakdown Structure, Backlog – інструменти декомпозиції проекту / продукту;
 • пріоритизація вимог;
 • планування розкладу проекту;
 • визначення зв’язків і залежностей у проекті;
 • Gantt chart;
 • критичний шлях;
 • методи оцінки обсягу, тривалості та вартості робіт.

4. Виконання

 • управління командою проекту, Servant leadership;
 • підбір команди;
 • розвиток команди: модель Такман, командні ролі;
 • RACI матриця;
 • фасилітація команди;
 • інструменти оцінки команди;
 • інструменти управління конфліктами й розв’язання проблем у командах;
 • управління зацікавленими особами (Stakeholders Management);
 • правила ефективної презентації результатів проекту;
 • інструменти ефективних комунікацій, крос-культурні комунікації;
 • системи управління проектами: JIRA, MS Project та інші;
 • управління ризиками проекту;
 • управління змінами (Change Management).

5. Моніторинг і контроль

 • метрики й контроль виконання розкладу / обсягу завдань;
 • звітність проекту (Reporting);
 • делегування й контроль завдань;
 • метрики якості;
 • моніторинг залучення / задоволеності зацікавлених осіб проекту;
 • вимірювання задоволеності клієнта Customer satisfaction.

6. Закриття проекту

 • ретроспективи;
 • отримані уроки (Lessons Learned);
 • Customer / Stakeholders feedback;
 • фінальний звіт проекту;
 • передача результатів проекту в операційну діяльність.  Дізнайтеся, що нового!
  Ніякого спаму, ніколи!