• Роль бізнес-аналітика на різних етапах проєкту

  Роль бізнес-аналітика на різних етапах проєкту

Роль бізнес-аналітика на різних етапах проєкту

Бізнес-аналітик (БА) – це спеціаліст, який відповідає за збір, аналіз та інтерпретацію різних даних. Результати його роботи необхідні компаніям для подальшого розвитку та прийняття ґрунтовних рішень щодо розширення діяльності, запуску цифрових продуктів та багато іншого.

У статті поговоримо загалом про професію бізнес-аналітика, а також про його функції та роль на кожному етапі розробки продукту й доставки до кінцевих користувачів.

Етапи, на яких задіяний бізнес-аналітик

Діяльність бізнес-аналітика є важливою частиною як підготовки, так і безпосередньої розробки цифрового рішення. Саме тому він бере участь у всіх фазах роботи над проєктом. Алгоритм дій БА на кожній з них має багато спільних рис, тому спеціалісти вивели стандартизовану схему:

Далі розглянемо детальніше зміст та функції БА в розрізі кожного з етапів створення нового продукту.

1. Ініціація

Початкова фаза, на якій проводиться аналіз потреб, зацікавлених осіб, наявних рішень, конкурентів тощо. Робота бізнес-аналітика полягає у визначенні цілі та ідеї розробки. Завдяки її результатам компанія отримує попереднє розуміння того, кому буде потрібен майбутній продукт, навіщо і чим він відрізнятиметься від інших.

На цьому етапі БА виконує такі функції:

 • Дослідження проблем та можливостей.
 • Виявлення зацікавлених в продукті осіб.
 • Підбиття підсумків попереднього бачення розробки.

Інструментарій, який може використовувати бізнес-аналітик:

 1. Техніки для аналізу проблеми
  • 10.40 Root cause analisis
  • 10.50 Workshops
  • 10.8 Business Model Canvas
 2. Техніки для дослідження ринку
  • 10.4 Benchmarking and Market Analisis
  • 10.49 Vendor assessment
 3. Техніки для виявлення зацікавлених осіб
  • 10.43 Stakeholder List, Map, or Personas

Примітка. Цифрами позначені розділи з описом технологій та інструментів з посібника «Business Analysis Body of Knowledge» (BABOK), виданого Міжнародним інститутом бізнес-аналізу (IIBA).

У результаті проведення ініціації компанія зможе вирішити: починати розробку чи відмовитись від неї та сконцентруватися на інших варіантах.

Розглянемо, як виглядає схема прийняття рішення, на основі якої працює бізнес-аналітик.

Після фази ініціації бізнес-аналітик складає такі ключові висновки, які називаються артефактами:

 • Product Vision Statement та Problem Statement.
 • Business Model Canvas/Lean Canvas.
 • Competitors landscape.
 • Stakeholder registry.

2. Діскавері та планування

Діскавері-фаза може тривати від двох тижнів до двох місяців (в залежності від розміру проєкту) та має на меті визначити проєктний бейзлайн (baseline). Йдеться про базовий план – набір документів, де описується обсяг робіт (scope) та перелік робочих задач (backlog).

Другий етап вимагає:

 • більш ретельного аналізу зацікавлених осіб, щоб скласти повний список фахівців, які
 • будуть працювати над продуктом;
 • окреслення рамок проєкту (Project Scope);
 • ознайомлення з архітектурним рішенням продукту з технічного боку;
 • визначення попередніх пріоритетів MVP (Minimum Viable Product).

Ключові функції бізнес-аналітика на даному етапі полягають в наступному:

 • Аналіз структури стейкхолдерів (зацікавлених осіб).
 • Підготовка та планування, воркшопи.
 • Проведення діскавері та виявлення бізнес-потреб.
 • Підбиття результатів та оформлення документації (беклоги).
 • Створення попереднього плану проєкту (roadmap).

Критично важливо на другому етапі підготуватися до проведення воркшопів та інтерв’ю зі стейкхолдерами й розробниками. Оформлення документації також потребує особливої уваги. Для кожної складової діскавері та планування існують різноманітні інструменти й техніки.

До розробки масштабних продуктів залучається багато фахівців, яких не завжди можна зібрати в одному місці. Тому бізнес-аналітик має розуміти організаційні аспекти роботи над проєктом, щоб послідовно налаштовувати співпрацю з різними департаментами. Також варто звернути увагу на воркшопи, які поділяються на:

 • бізнес-воркшопи – необхідні для виявлення функціональності;
 • технічні воркшопи – закривають інтеграції, інфраструктуру та загальну архітектуру системи;
 • UXD-воркшопи – визначають дизайнерські концепції.

Підсумком проведення цих зустрічей стає бейзлайн. Крім нього, наприкінці етапу діскавері та планування бізнес-аналітик повинен мати такі артефакти:

 • Stakeholder map.
 • Vision Document/Product Vision/Business Requirements Document (BRD).
 • Backlog (Hierarchical Themes-Epics-Stories).
 • Communication plan.
 • Business Analysis Approach.

Для повного розуміння того, як складаються та оформляються деякі з артефактів, розглянемо їхні зразки:


The Product Vision Board Extended

Ієрархія

Комунікаційний план

3. Розробка та тестування

На цьому етапі відбувається безпосереднє створення програмного забезпечення. Інженери пишуть код, тестують його та інтегрують зі сторонніми системами. Ціль фази розробки полягає в створенні продукту, що коректно функціонує, на основі попередньо зібраних бізнес-аналітиком вимог.

Функції БА на третьому етапі роботи над проєктом:

 • Онбординг нових членів команди.
 • Документування та реалізація вимог.
 • Зустріч з командою для обговорення беклогу продукту та вимог (рефайнмент).
 • Уточнення вимог та фіксація проблем і запитів потенційних клієнтів (елісітація).
 • Управління вимогами та змінами.
 • Внутрішнє приймальне користувацьке тестування (UAT).

Більшість розробок базуються на методології Agile, яка передбачає поділ усього обсягу робіт на невеликі спринти. Тому існують практики, коли бізнес-аналітик приймає результати проміжних етапів створення продукту та презентує їх стейкхолдерам.

Розглянемо, які техніки та інструменти може використовувати БА на етапі розробки.

Техніки документування вимог:

 • 10.1 Acceptance and evaluation criteria
 • 10.12 Data Dictionary
 • 10.13 Data Flow diagrams
 • 10.22 Functional decomposition
 • 10.30 Non functional requirements
 • 10.34 Process modelling
 • 10.42 Sequence Diagrams
 • 10.44 Scope Modelling
 • 10.47 Use cases and scenarios
 • 10.48 User stories

Use cases і User stories використовуються в роботі бізнес-аналітика найчастіше. Також широко розповсюджені діаграми, які описують послідовність дій (блок-схеми, activity-діаграми, BPMN-діаграми).

Техніки для управління вимогами:

 • 10.26 Item tracking
 • 10.37 Reviews
 • 10.19 Estimation
 • 10.50 Workshops

Зверніть увагу, що робота з вимогами – це фундаментальний професійний обов’язок бізнес-аналітика, адже на їх основі приймаються ключові рішення щодо майбутнього продукту. Правильно опрацьовані вимоги дозволяють раціонально розподіляти бюджет, час інших учасників проєкту та технічні ресурси.

На виході з етапу розробки БА має такі артефакти:

 • Refined Backlog.
 • Backlog items відповідно до DoR (Definition of Ready).
 • Release notes.
 • Демо та презентації.

4. Реліз

Робота БА полягає в підготовці релізної документації, спільному тестуванні з користувачами (UAT), розробці метрик та зборі зворотного зв’язку від фокус-групи. Показники успіху можуть виставлятися окремо для кожної функції. Наприклад, розробники написали фічу та віддали її на тестування користувачам. Роль аналітика – проаналізувати показники використання нової функції та визначити її доцільність в кінцевому варіанті цифрового рішення. Отже, ціль етапу релізу – зробити продукт доступним для користувачів та переконатись в його успіху.

Також до обов’язків БА входить розробка User Manual, тобто інструкції для користувачів. Зазвичай такі документи складаються під масштабні корпоративні програмні забезпечення чи мультифункціональні багаторівневі продукти.

На етапі релізу ключові обов’язки бізнес-аналітика полягають у наступному:

 • Визначити основні групи користувачів для тестування.
 • Провести тестування та збір зворотного зв’язку.
 • Виставити метрики успішності та зібрати їх після релізу.
 • Виставити задачі на створення User Guide для технічних письменників (характерно для проєктів з обмеженим бюджетом).
 • Провести навчання.

Для роботи бізнес-аналітики використовують такі поширені інструменти та техніки:

 • User Acceptance Testing
 • 10.28 Metrics and Key
 • Performance Indicators (KPIs)
 • 10.21 Focus Groups
 • 10.45 Survey or Questionnaire

Далі розглянемо, які артефакти отримує бізнес-аналітик на етапі релізу:

 • Інструкція користувача (User Manual).
 • Метрики успішності (Success Metrics).
 • Результати тестування та зворотного зв’язку.
 • Презентації та тренінги щодо функціональності цифрового продукту.

(Приклад виділення метрик для вимірювання успішності)

5. Підтримка

Бізнес-аналітик на етапі підтримки виступає контактною особою, яка відфільтровує запити користувачів та розподіляє їх на:

 • баги, які потрібно виправити;
 • ідеї, які можуть послужити для реалізації нового функціоналу;
 • недоліки навчання, що потребують розробки додаткових інструкцій.

Головна ціль п’ятої фази полягає в розробці додаткового функціонала, рефакторингу коду, підтримці та покращенні поточного цифрового продукту.

До основних функцій аналітика на цьому етапі роботи відносяться:

 • Класифікація дефектів на баги та фічі.
 • Опрацювання нових користувацьких запитів.
 • Пріоритизація запитів при великій кількості звернень.
 • Оцінка впливу запиту на функціонал чи поточних клієнтів.

БА має на меті пропрацювати всі запити та оцінити їх з технічної точки зору. На цьому етапі до роботи можуть залучатися інженери, щоб точно зрозуміти, як впровадженні функції будуть інтегруватися з наявними чи майбутніми складовими продукту.

Список ключових інструментів та технік на етапі підтримки виглядає наступним чином, техніки для управління вимогами:

 • 10.26 Item tracking
 • 10.37 Reviews
 • 10.19 Estimation
 • Impact analysis

Артефакти, які готує бізнес-аналітик під час організації підтримки цифрового продукту:

 • Реєстр змін.
 • Roadmap.
 • Пріоритезований список дефектів.
 • Артефакти нового релізу.

Поради наостанок

Щоб опанувати професію бізнес-аналітика та успішно розвивати кар’єру, дотримуйтесь порад досвідчених БА:

 • Чітко розумійте кожну фазу проєкту та свою роль у них.
 • Фокусуйтесь на цінностях для замовника та користувачів.
 • Підберіть власний інструментарій, щоб зекономити час при підключенні до нових проєктів.

Таким чином, ви отримаєте більше часу безпосередньо на виконання робочих обов’язків і не будете відриватися від справи, щоб уточнити базову інформацію чи знайти певні інструменти. Тестуйте різноманітні техніки, щоб удосконалити навички й отримати нові знання. Усе це допоможе вам побудувати успішну кар’єру бізнес-аналітика в галузі IT.

А якщо ви хочете заглибитися у світ бізнес-аналізу під менторством найкрищих фахівців по напрямку, рекомендуємо вам курс Business Analysis Intensive Online.

Дізнайтеся що нового!
Рекомендуємо не пропускати наш щомісячний дайджест )