• Співбесіда з проектним менеджером на різних етапах кар’єри

  Співбесіда з проектним менеджером на різних етапах кар’єри

Співбесіда з проектним менеджером на різних етапах кар’єри

Кар’єрний шлях проектного менеджера (далі – PM з анл. Project manager), як і в інших IT-професіях, складається з декількох сходинок. Початок шляху – це рівень Junior. Згодом у PM є шанс стати Middle, Senior та Lead-спеціалістом. Сьогодні мова піде про те, як проходить співбесіда з проектним менеджером різних рівнів: які вимоги висуваються до кожного з них, як підготуватися до інтерв’ю та що, окрім знань, необхідно для його успішного проходження.

Перед тим, як говорити про профайли та питання, які можуть очікувати на вас під час інтерв’ю, рекомендуємо ознайомитися зі статтею «Шляхи кар’єрного розвитку РM».

Вимоги до проектних менеджерів різних рівнів

Профайл Junior (молодшого) рівня

Щоб претендувати на вакансію РМ-початківця, кандидат має відповідати таким вимогам:

 • мати від 1 року досвіду в координуванні проектів чи на посаді Scrum-майстра;
 • мати досвід управління невеликими проектами;
 • слідувати встановленим процесам на рівні команди (Scrum/Kanban);
 • володіти відмінними комунікативними навичками;
 • вміти працювати у складних ситуаціях, розв’язувати проблеми з клієнтами та колегами;
 • надихати команду задля досягнення спільних цілей.

Основні сфери, яких буде торкатися інтерв’юер на співбесіді: керування розкладом (schedule management), фасилітація команди та знання Scrum/Kanban. 

Профайл Middle (середнього) рівня

Кандидат на посаду проектного менеджера середнього рівня повинен мати набагато більший обсяг знань та вмінь, ніж Junior РМ:

 • мати 3+ роки досвіду роботи;
 • мати досвід управління малими та середніми проектами з чисельністю команди від 7 до 25 осіб;
 • приймати встановлені процеси;
 • розуміти принципи підходу безперервної доставки та забезпечувати потрібні показники для її успішності;
 • знатися на управлінні ризиками, припущеннями, проблемами, залежностями;
 • мати досвід роботи з Agile-фреймворками (SAFe, LeSS);
 • вміти знаходити вихід зі складних ситуацій (на стороні клієнта та постачальника);
 • мати можливість працювати самостійно, без прямого керівництва;
 • бути здатним попередити проблему, а якщо вона виникла – розв’язувати її без сторонньої допомоги;
 • мати критичне мислення;
 • вміти приймати рішення за проектом та нести відповідальність за ці рішення;
 • будувати робочий процес всередині команди та з клієнтом, мотивувати команду виправдовувати очікування замовника, знатися на менеджменті конфліктів, тобто вміти їх вирішувати та підтримувати в команді здорову співпрацю.

Основні галузі, на які буде звертати увагу інтерв’юер: управління ризиками, припущеннями, проблемами, залежностями; управління персоналом, основи Agile, розв’язання проблем, прийняття рішень, клієнтський менеджмент, основні показники для оцінки надійності доставки (звіт RAG).

Профайл Senior (старшого) рівня

Старші спеціалісти проектного менеджменту мають відповідати ще більш жорстким критеріям:

 • мати 5+ років досвіду;
 • мати досвід керування великими проектами, кількома проектами одночасно та командами з 25-50 осіб;
 • обирати, приймати та встановлювати процеси;
 • надати перелік основних проектів, реалізованих вчасно та в межах бюджету;
 • встановлювати коректні показники для успішної доставки;
 • надати приклади виконаних доставок з використанням сучасних інжинірингових/доменних практик;
 • будувати з нуля доставку для 3+ команд, базуючись на Agile-фреймворках для розробки ПЗ;
 • знаходити нестандартні рішення у складних ситуаціях;
 • досягати цілей компанії з урахуванням потреб клієнта;
 • мати лідерські якості, вміти вести людей за собою та надихати їх.

Посада передбачає наявність від 3 підлеглих. Основні питання на співбесіді будуть стосуватися: управління змінами, ризиками та залежностями, безперервної доставки, управління персоналом та зацікавленими сторонами, методології Agile, вміння розв’язувати проблеми, приймати рішення, клієнт-менеджменту, презентаційних навичок та складання звітів.

Профайл  Lead/Expert (провідного) рівня

Провідні спеціалісти з проект-менеджменту – керівники вищої ланки, тому і вимоги до них відповідні:

 • мати 8+ років досвіду;
 • мати досвід керування великими проектами з командами з 50–75 осіб;
 • керувати 5–15 менеджерами проектів;
 • мати здатність покращувати процеси;
 • мати досвід застосування підходу безперервної та якісної доставки;
 • використовувати метрики ощадливого виробництва;
 • вміти відновлювати проблемні проекти;
 • володіти сильними комунікативними навичками;
 • мати досвід роботи з топ-менеджментом.

Питання на співбесіді будуть стосуватися: безперервної доставки, управління персоналом, методології Agile, вміння розв’язувати проблеми, управління контрактами, навичок попередніх продажів, презентаційних навичок, управління зацікавленими сторонами (зокрема топ-менеджменту), управління якістю, змінами та ризиками, кризового та клієнтського менеджменту.

Питання, які можуть задати на співбесіді, та відповіді на них (залежно від рівня кандидата)

На кожному інтерв’ю обов’язково перевіряються жорсткі та м’які навички, тобто технічні знання та особисті якості, а також робиться акцент на реальних кейсах із власної практики. Останнім часом популярними стали саме case-based інтерв’ю, тому що вони допомагають оцінити реальний рівень претендента. 

Нижче наведені приклади розповсюджених питань, які можуть поставити на співбесіді, та відповідей на них Junior-, Middle-, Senior- та Lead-спеціалістів.

Низький рівень продуктивності

“Ви отримали ескалацію від власника продукту, що у команди низький рівень продуктивності: вони пишуть недостатньо коду і впроваджують менше функцій, ніж вимагається. У власника продукту була важлива нарада з топ-менеджером, де він мав презентувати результати свої роботи, і йому не було що показати. Що ви можете зробити для покращення ситуації? Що потрібно зробити, щоб запобігти такому в майбутньому?”

 • Молодший спеціаліст у такій ситуації може перевірити продуктивність команди та створити найпростіший звіт про стан справ для розв’язання проблеми.
 • Middle PM повинен запропонувати таку схему розв’язання проблеми:
  — зустрітися з клієнтом та з’ясувати його побоювання та очікування;
  — з’ясувати першопричину недостатньої продуктивності команди;
  — зібрати всю необхідну інформацію.
  У результаті менеджер повинен ініціювати зміни на основі отриманих аналітичних даних, встановити перелік метрик у залежності від потреб клієнта та особливостей проекту, зібрати докази та надати клієнту відповідь, яку він може використати для звітування перед топ-менеджментом.
 • Основний напрямок роботи Senior PM у цій ситуації – проактивна комунікація з клієнтом із приводу використання метрик для контролю продуктивності команди, а також встановлення формальних та неформальних очікувань замовника та зацікавлених сторін.
 • Провідний PM повинен запропонувати клієнту підхід для контролю обсягу проекту та організувати робочий процес так, щоби подібні ситуації були передбачуваними та керованими. 

Залучення клієнта до ризик-менеджменту

“У вас на проекті є реєстр ризиків. Він завжди в актуальному стані, але клієнт вже декілька місяців нічого не робить, щоб пом’якшити наявні ризики. Як покращити ситуацію та долучити клієнта до ризик-менеджменту?”

 • РМ рівня Junior має слідувати встановленим процесам, координувати ризики та ескалювати ситуацію до проектного менеджера у разі будь-якого відхилення від процедур.
 • Middle-спеціаліст має побудувати просту стратегію управління ризиками: управляти ризиками за участі команди та компанії, а також представляти їх клієнту у вигідний для обох сторін спосіб.
 • Старший спеціаліст має побудувати з нуля процес управління ризиками, обрати для цього відповідні інструменти та зробити автоматизацію роботи з ризиками частиною співпраці з клієнтом.
 • Lead Project Manager має навчати підлеглих побудови стратегії ризик-менеджменту на рівні проекту, не зосереджуючись при цьому саме на процесі доставки. До нього мають звертатися інші менеджери в разі виникнення проблеми, а вже він – спілкуватися з цього приводу із замовником.

Що потрібно, щоб співбесіда з проектним менеджером пройшла успішно

Для отримання бажаної посади теоретичних знань замало. Ось декілька порад стосовно того, що потрібно робити успішному кандидату:

 1. Приносити цінність бізнесу – ваші проекти мають бути прибутковими.
 2. Розвивати та використовувати м’які навички (soft skills).
 3. Вміти продавати себе, команду, проект, результати.
 4. Створювати, керувати, покращувати “visibility” – показуйте те, що ви робите.
 5. Брати участь у WOW-проектах, які ніхто не робив і від яких перехоплює подих.
 6. Підтверджувати знання сертифікаціями.

Систематизувати накопичений досвід і отримати оптимальний, концентрований набір знань для успішного управління проектами в будь-якій індустрії вам допоможе наш тренінг  Project Management: Deep Dive Online.

 

Узнайте, что нового!
Рекомендуем не пропускать наш ежемесячный дайджест )