• Як змінилася роль бізнес-аналітика впродовж останніх років?

  Як змінилася роль бізнес-аналітика впродовж останніх років?

Як змінилася роль бізнес-аналітика впродовж останніх років?

Роль бізнес-аналітика (БА) пройшла довгий шлях еволюції. Раніше, коли інформації було набагато менше, а цифровізація ще не захопила світ, бізнес-користувачі напряму взаємодіяли з IT-командою. Це викликало певні проблеми: клієнти не могли чітко сформулювати вимоги, а програмісти були зосереджені на технічній частині та не завжди правильно інтерпретували дані. Через це росла кількість виправлень та збільшувались витрати на технічне обслуговування. Згодом, як відповідь на подібні проблеми, з’явилась нова роль — бізнес-аналітик. І вона досі трансформується.

Що стимулює зміни у ролі бізнес-аналітика?

Традиційно професія бізнес-аналітика була пов’язана з управлінням вимогами до програмного забезпечення: інтерпретацією, узагальненням, документуванням, щоб розробити та впровадити необхідні зміни. Але світ не стоїть на місці. За останнє десятиріччя ринок IT значно змінився: з’явилися нові напрямки, методології та технології (включаючи Big Data), прискорився розвиток рішень, орієнтованих на клієнта.

Методології потрібно приділити окрему увагу. Важливе значення для зміни ролі БА мав масовий перехід на філософію Agile. Згідно з даними Statista за 2021 рік, Agile на 2 місці за популярністю у розробників. У зв’язку з акцентом на гнучкості виникло більше гібридних ролей. Сучасні компанії націлені на простішу доставку продуктів клієнту, що стимулює БА отримувати кросс-функціональні знання, вивчати нові методи керування проєктами, знайомитись з новими областями бізнесу.Усе це привело до того, що роль бізнес-аналітика вийшла на новий рівень. Зараз ця професія охоплює більше завдань, ніж раніше, та орієнтована на пошук балансу між людьми, процесами та технологіями. 

Які завдання виконує бізнес-аналітик в IT?

З розвитком індустрії з’являються нові проблеми та інструменти їх вирішення. Це приводить до виникнення нових ролей і, відповідно, обов’язків і завдань БА.

 1. Аналітик вимог (Requirements Analyst) відповідає за узагальнення та аналіз інформації з різних джерел, виявляє реальні потреби та вимоги до продукту, його функціоналу, перекладає їх на зрозумілу для команди мову. Підтримує комунікації зі всіма стейкхолдерами проєкту. Діє згідно з фундаментальними принципами BABOK.
  Знання та навички: методологія розробки проєктів та написання технічної документації; класифікація вимог та методи керування вимогами.
 2. Системний аналітик — зосереджений не тільки на аналізі вимог користувачів, але й на способах їх задоволення. Організує роботи, пов’язані з впровадженням додаткових функцій. Складає ТЗ для розробників, перевіряє та приймає готові функції.
  Знання та навички:
  різні методології, нотації, форми документів, ПЗ; основи програмування, проєктування, розробки; теорії алгоритмів, БД.
 3. Продуктовий аналітик — допомагає створити продукт, який задовольняє потреби користувачів. Вивчає метрики та поведінку цільової аудиторії, досліджує точки зросту, пропонує рішення.
  Знання та навички: ключові метрики продукту та зросту; складання рекомендацій щодо розвитку продукту згідно з даними; розуміння психології користувача.
 4. Аналітик даних — перетворює неструктуровані дані (інформація від замовника, результати досліджень, тренди) у звіти, дашборди та інші зручні візуалізації. Допомагає знаходити рішення, реалізація яких може принести вигоду бізнесу.
  Знання та навички: методи обробки даних, електронні таблиці; Data Engineering; Data Science; мови програмування; BI-аналітика; математика і статистика; ML та DL.
 5. Аналітик бізнес-процесів — покращує процеси бізнесу, включаючи менеджмент, взаємодію у командах, HR. Аналізує поточну ситуацію, виявляє проблемні зони, документує моделі процесів, складає план дій. Допомагає обрати конструкцію операційних процесів.
  Знання та навички: моделювання бізнес-процесів як взаємодії між людьми та ресурсами; проєкт-менеджмент і бізнес-консалтинг.

Це тільки частина напрямків бізнес-аналізу, які найчастіше зустрічаються в IT. Як бачите, навички та знання відрізняються. Але є й те, що об’єднує, і це soft skills. Від того, як мислить та поводиться бізнес-аналітик, може залежати успіх проєкту. Сучасний БА повинен мислити аналітично, критично та системно, швидко вивчати нові дані, розповідати про складне простими словами. Він  виступає модератором між замовником і розробниками, а тому йому не обійтись без уміння домовлятися та аргументувати рішення обом сторонам.

Тепер, коли ми створили приблизний портрет сучасного БА, прийшов час поговорити про особливості його взаємодії з іншими членами команди.

Як бізнес-аналітик взаємодіє з розробниками та клієнтом?

Уявіть, що виникло нове завдання, наприклад, доопрацювати документ. Це означає, що аналітик повинен зв’язатися із замовником, зібрати функціональні вимоги та передати їх розробнику в оптимальному форматі. Що ж далі? Розберемо по пунктах, що робить аналітик у такій ситуації:

 • Вивчає та обговорює з розробником технічні деталі та вимоги.
 • Складає ТЗ з урахуванням усіх нюансів.
 • Передає ТЗ на погодження з клієнтом.
 • Ставить завдання розробнику у беклог.
 • Тестує на правильність і зручність для користувачів.
 • Здає результати клієнту та збирає фідбек.
 • Обмінюється зауваженнями з розробником, який виправляє помилки, доки клієнта все не влаштує.

У обов’язки БА може входити також доповнення користувацької документації. Якщо у компанії немає технічного письменника, він цілком здатен готувати документацію до конкретного проєкту. Так, тепер в IT-команді бізнес-аналітик відповідає не стільки за документування вимог, а більше за знаходження золотої середини між потребами замовника та технологічними можливостями компанії. Обов’язки БА можуть варіюватись залежно від галузі, досвіду та компанії, але в будь-якому випадку він націлений на досягнення відповідності між очікуванням та реальністю, а саме — між потребами бізнесу та готовим рішенням, що є результатом старань IT-команди.

Покращити свої навички ви можете на нашому курсі Business Analysis Intensive Online — https://e5.ua/uk/trainings/business-analysis-intensive/

 

Узнайте, что нового!
Рекомендуем не пропускать наш ежемесячный дайджест )